Chính sách và quy định chung

Trang website Ichifoods.com do công ty TNHH ICHIFOODS là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiêm và thực hiện các giao dịch liên quan đến mua sắm sản phẩm của Dalat Ichifoods..

1. Nguyên tắc chung


Bản Quy chế này áp dụng cho Ban Quản lý và thành viên khi tham gia các mua sắm hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm tại website ichifoods.com.
2. Quy định chung


Thành viên khi tham gia mua sắm hoặc tham bình luận, đánh giá sản phẩm phải cung cấp 1 số thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng... để Dalat Ichifoods tiện liên hệ vào giao hàng.
Thành viên có thể mua hàng trên trang web để sử dụng cho chính bạn, hoặc làm một món quà cho người khác.
Dalat Ichifoods có quyền sử dụng các thông tin các nhân mà thành viên để lại website thông tin mua hàng, hoặc bình luận để thực hiện việc chăm sóc khách hàng, quảng cáo chương trình khuyến mãi mà Dalat Ichifoods hiện có.

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng Dalat Ichifoods cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:
1. Mục đích và phạm vi thu thập


- Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại  Dalat Ichifoods, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.  Ichifoods.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. 
- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Ichifoods.com. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Ichifoods.com, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến Dalat Ichifoods thu thập thông tin thông qua giao dịch mua hàng và tham gia bình luận, đánh giá sản phẩm qua website.
  
2. Phạm vi sử dụng thông tin


Dalat Ichifoods thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.  
Cụ thể: 
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này vào các mục đích:
- Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).
- Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Dalat Ichifoods.
- Gởi thông tin về bảo hành sản phẩm.
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Thông tin trao thưởng (của Dalat Ichifoods hoặc của hãng).
- Gởi thông tin cho công ty tài chính tiếp nhận tiếp nhận, thẩm định & duyệt hồ sơ trả góp của khách hàng.
- Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.
- Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.
- Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.
  
3. Thời gian lưu trữ thông tin 


Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dalat Ichifoods.  
  
4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng


+ Khách hàng toàn quyền có thể yêu cầu Dalat Ichifoods kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân mà  Dalat Ichifoods đã thu thập bất kỳ lúc nào và Dalat Ichifoods phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu của khách hàng.
+ Thông tin cá nhân của thành viên trên Ichifoods.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
+ Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục 2. Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường hợp cung cấp cho công ty tài chính khi khách hàng mua trả góp, cung cấp hãng để trao thưởng hoặc trường hợp khác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. + Chúng tôi cam kết  sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin  do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ichifoods.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ichifoods.com.
+ Ban quản lý Ichifoods.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ichifoods.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác
Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm đã thông báo khách hàng có thể gửi khiếu nại của mình đến Dalat Ichifoods qua các hình thức để được giải quyết:
Gửi email: ichifoods@gmail.com.com
Điện thoại: 0987.88.32.18

Quản lý thông tin xấu


Thành viên khi tham gia bình luận, đánh giá sản phẩm tại Ichifoods.com phải tuân thủ các quy định của Dalat Ichifoods quy định của pháp luật Việt Nam như không được kích động, ngôn ngữ tục tiểu gây mất thuần phong mỹ tục của người Việt nam, chống phá nhà nước, tôn giáo, chính trị…
Những hành động không nhằm mục đích xây dựng đóng góp cho Dalat Ichifoods sẽ được đổi ngũ kiểm duyệt nội dung xử lý xoá khỏi website sau 5 phút mà cần báo trước đến thành viên.
Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật


Dalat Ichifoods cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Dalat Ichifoods, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
Khi thực hiện các giao dịch trên trang web Ichifoods.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Dalat Ichifoods cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ichifoods.com qua địa chỉ email ichifoods@gmail.com hoặc qua điện thoại 0987.88.32.18 (từ 8:30 – 17:00 hằng ngày) chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Dalat Ichifoods.
Tuy nhiên, Dalat Ichifoods sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website Ichifoods.com


Quyền của Ban quản lý website Dalat Ichifoods có thể sử dụng hoặc huỷ bỏ các thông tin của người mua hàng để lại website trong trường hợp cần thiết mà không cần báo trước.
Dalat Ichifoods có quyền thay đổi thông tin sản phẩm, giá bán, khuyến mãi sản phẩm theo tình hình kinh doanh hoặc theo quy định của hãng sản xuất hoặc nhà phân phối.
Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý website ichifoods.com


Trách nhiệm của Dalat Ichifoods là phải cung cấp thông tin chính xác nhất về sản phẩm. Trong trường hợp sai thông tin sản phẩm khi người dùng đã mua, Dalat Ichifoods phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho người mua trong trường hợp cần thiết.
Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website Ichifoods.com

 • Khi tham gia mua sắm hoặc bình luận, đánh giá sản phẩm Dalat Ichifoods ghi nhận thông tin cá nhân và khách hàng có thể sử dụng cho các phiên tiếp theo dựa vào lịch sử của trình duyệt.
 • Khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm khi có nhu cầu.
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi khi mua hàng trong lần kế tiếp (khi có chương trình).
 • Người mua có quyền khiếu nại với Dalat Ichifoods trong các trường hợp sau đây:
 • Không nhận được hàng sau khi đã đặt hàng và thanh toán.
 • Hàng hóa đến chậm hơn so với qui định.
 • Hàng hóa nhận được có sự khác biệt với mô tả trên website.
 • Hàng hóa nhận được bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
 • Hàng hóa nhận được bị lỗi sản xuất.

Nghĩa vụ của Thành viên tham gia website Dalat Ichifoods

 • Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin Dalat Ichifoods và các quy định tại Quy chế này.
 • Khách hàng sẽ cung cấp cho Dalat Ichifoods chính xác các thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhận hàng. Khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân, khách hàng cần thông tin đến cho Dalat Ichifoods để được cập nhật lại thông tin trong tài khoản.
 • Khách hàng có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử tài khoản của mình.

Điều khoản áp dụng


Mọi tranh chấp phát sinh giữa Dalat Ichifoods và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết
Quy chế của Dalat Ichifoods chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Dalat Ichifoods có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Ichifoods.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Điều khoản cam kết


Địa chỉ liên lạc chính thức của website Dalat Ichifoods
https://ichifoods.com/
Công ty/Tổ chức: công ty TNHH ICHIFOODS
VP: 731 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
MST: 0316565729